producttion and consumption

Chủ nhật, 21/10/2018 | 23:44 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Thực hiện sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Để đảm bảo lợi ích kinh tế và môi trường, việc áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải, đồng thời, giảm chi phí đầu vào và chi phí xử lý môi trường, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

lên đầu trang